Zmiana hasła

Pozwala na zmianę hasła na nowe dla zalogowanego użytkownika. Wymaga podania aktualnego hasła.

Resetowanie hasła

Jeśli hasło zostało zapomniane to zresetuj go. System wyśle adres strony na której wpisuje się nowe hasło.

Wymagania dla hasła

Ilość znaków w haśle: minimum 10 maksimum 24

Dużych unikalnych liter (A..Z) co najmniej: 2

Małych unikalnych liter (a..z) co najmniej: 2

Unikalnych cyfr (0..9) co najmniej: 2

Znaków specjalnych co najmniej(!@#$%^&+=): 1

Sprawdzanie hasła

Nowe hasło musi różnić się od poprzedniego.

Nowe hasło jest sprawdzane czy nie było już użyte 6 haseł wstecz w ciągu ostatnich 182 dni. Już użyte hasło zostaje odrzucone.

Przy resetowaniu hasła, strona do wpisania hasła jest dostępna tylko przez określony czas i może być użyta tylko raz.